HOME
  Diensten van Mahler aan de Amstel
  Specialismen van Mahler aan de Amstel
  Wie is Robbert Mahler ?
  Adresgegevens en routebeschrijving
Mahler aan de Amstel richt zich speciaal op ondernemingen en kan worden ingeschakeld voor allerlei juridische aspecten die samenhangen met het ondernemingsschap.
Dit neemt niet weg dat er enkele rechtsgebieden zijn waarop Mahler aan de Amstel een specialisme heeft ontwikkeld. Op het gebied van deze specialismen heeft Mahler aan de Amstel een jarenlange ervaring van advisering en procederen, zodat het alle ins en outs kent. Ook heeft Mahler aan de Amstel veel gepubliceerd in juridische vaktijdschriften over deze specialismen.

De specialismen van Mahler aan de Amstel betreffen mededinging , aanbestedingen en telecom .

Mededinging: met de invoering van de Mededingingswet is het ook voor het MKB van belang geworden om bij de bedrijfsvoering rekening te houden met het mededingingsrecht. Allerlei afspraken die vroeger zo gewoon leken, zijn nu niet meer toegestaan. Zoals de afspraak tussen de dokters die al in het dorp gevestigd zijn, dat er niet nog een dokter komt. Of de afspraak tussen een aantal kledingleveranciers om een bepaalde minimumprijs te gaan vragen voor hun spijkerbroeken.
Of het verbod van een fabrikant aan de afnemende winkeliers om de goederen aan andere leveranciers door te leveren. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden in het dagelijkse ondernemersleven, waar een check van het mededingingsrecht absoluut noodzakelijk is.

Hiervoor bent u bij Mahler aan de Amstel aan het goede adres. Mahler aan de Amstel heeft veel ervaring in het mededingingsrecht, met name adviserend maar ook procederend. Zowel bij de rechtbank als bij de toezichthouder,  de NMa.


Aanbestedingen: de overheid (en in het aanbestedingsrecht is dat een veel grotere eenheid dan alleen de rijksoverheid) is verplicht bij allerlei opdrachten voor bijvoorbeeld het kopen van goederen of het afnemen van diensten, een aanbesteding uit te schrijven. De overheid mag dan niet zomaar een bekende leverancier vragen de goederen te leveren, maar moet, via een bepaalde procedure die nauwgezet moet worden gevolgd, meer leveranciers uitnodigen om een aanbod daarvoor te doen. En daarbij gaat nog wel eens wat mis.

Mahler aan de Amstel kan u bijstaan bij een eventuele procedure bij een verkeerd uitgevoerde aanbesteding. Maar ook bij de voorbereiding van een inschrijving op een aanbesteding. En vanzelfsprekend kan Mahler aan de Amstel ook de overheid van dienst zijn wanneer deze een aanbesteding moet houden. Mahler aan de Amstel kan dan juridische ondersteuning bieden, zowel bij de voorbereiding op als de uitvoering van de aanbesteding.


Telecom: Het telecomrecht is nu volop in beweging. Niet alleen de nieuwe Telecommunicatiewet die veel verandering brengt, maar ook de voortdurende stroom uitspraken van Opta en de rechtbanken. En daarbovenop ook nog eens de vele marktanalyses die Opta houdt om te komen tot de juiste marktafbakeningen.

Kortom, er gebeurt veel op het gebied van het telecomrecht. En Mahler aan de Amstel zit daar bovenop. Met veel ervaring op het gebied van advisering en procederen. Bovendien is telecom nauw verweven met mededinging. Dus is het inschakelen van Mahler aan de Amstel ook op dit rechtsgebied een goede zet.